Ugnssmyg

Ugnssmygen Thermobia domestica är brun. Den lever liksom silverfisken av kolhydrathaltig föda såsom exempelvis papper.