Silverfiskar i kommunens arkiv – ventilationen igentäppt


Aftonbladet 2018-11-21

Det är ett par veckor sedan kommunarkivarien oväntat hittade silverfiskar i ett arkiv i rådhuset i Trelleborg. Saneringsföretaget som anlitades upptäckte att ventilationen var helt igentäppt, rapporterar Trelleborgs allehanda.

Den obefintliga ventilationen hade skapat ett idealiskt klimat för silverfiskarna. Närmare kontroll visade att en tegelsten rasat ner i ventilationskanalen innanför gallret – sannolikt i samband med att nya skorstenar gjutits.
Om silverfiskarna hunnit orsaka skada på dokument i arkivet är fortfarande oklart.

Ventilationsproblemet finns även i källaren, där handlingar slutförvaras och där man haft problem med mögel under en längre tid.