Silverfiskar bikarbonat

Bikarbonat är en slags jäsmedel som kan finnas i hav, vattendrag och i marken. Bikarbonat är en av ingredienserna i bakpulver som är en blandning av bikarbonat, syra och stärkelse.

Hur effektivt är bikarbonat för att bli av med silverfiskar? Bikarbonat kan användas mot kackerlackor, spindlar, kvalster, sniglar och flera andra skadedjur, men beroende på vilken typ av skadedjur det är krävs det olika metoder för bekämpning. Bikarbonat är effektivt för att döda silverfisk men det är inte en långvarig lösning, då silverfisken snart kommer tillbaka.

Det har diskuterats i medier om bikarbonat kan vara farligt och som de flesta ämnen är det farligt om man får i sig för mycket av det, men i liten mängd verkar det snarare vara bra för hälsan.