Silverfisk i sängen

Vanliga silverfiskar trivs i fuktiga miljöer, så som kök och badrum, så om du upptäcker några i sängen kan det vara ett tecken på att du har fuktskador eller trä som ruttnar i närheten.

Är det långsprötade silverfiskar du hittar, betyder det dock inte att det är ett tecken på fuktskada, eftersom de långsprötade silverfiskarna trivs även i torra miljöer.

Är det bara någon enstaka silverfisk så behöver det inte betyda att det finns något problem. Silverfisken kan vara på upptäcktsfärd för att hitta något att äta. I sängen kan den hitta hår, mjäll och hudavlagringar att livnära sig på.

Är det däremot många silverfiskar i sängen bör man undersöka om det finns någon fuktskada i närheten.